CANDIES BOX

  • מק"ט : GL0002
  • 419.00
אזל המלאי עבור /

תיאור:

שואב אבק שולחני בצורת פטריה(צבעים משתנים ע”פ מלאי)
גריינדר green clouds
מצית טורבו שחורה
קונוס 
צנצנת לשמירה על טריות 200 מ”ל
נייר גלגול
פילטרים
פלטה 
מאפרה

קופסא מעץ אורן מלא עם מכסה סגירה ולוח גיר בחזית, מידות 24*32*13 ס”מ
הקדשה בלוח הגיר בחינם עד 2 מילים (יש לציין בזמן מילוי תוכן הברכה)*ט.ל.ח
*התמונה להמחשה בלבד
*יתכנו שינויים בצבעי ועטיפת המוצרים וזאת בהתאם למלאי הקיים בחברה 

 
תגובות:

תנאי השימוש באתר

1. השימוש באתר www.giftsandlove.co.il כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן – “תקנון”).

2. בטרם הגלישה באתר יש לעיין בתקנון.

3. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד

4. “האתר” כולל את אתר האינטרנט וכל השייך לו שכתובתו באינטרנט הינהwww.Giftsandlove.co.il וכל כתובת אחרת השייכת לו, לרבות כל עמודי המשנה השייכים אליו, כל כתובות הדוא”ל וכל התוכנות וממשקי הפעילות המיועדים לשימוש הגולשים ולשימוש מפעילי האתר, והשירותים המוצעים בו, השירותים הניתנים בו, התכנים, או כל מידע אחר, לרבות עיצוב האתר, עמודיו, פרסומיו וממשקיו, וכל פעולה ו/או יצירה שבהם יש, או עשויה להתקיים זכות קניין כלשהי.

5. כל הגולש ו/או עושה שימוש כלשהו בעמודי האתר, במידע שבו, בעיצובו, בתכניו, לרבות צפייה או עיון, אף אם מידע זה הגיע אליו שלא על-ידי גלישה ישירה באתר, בין אם מידע זה עובד או שונה ובין אם לאו, יחשב בתנאי שימוש אלה “משתמש”.

6. האתר מופעל על ידי Gifts&Love (להלן – “מפעילת האתר”). מבלי לגרוע מהאמור להלן, כל הזכויות באתר הן של מפעיל האתר.

שם משפטי ש.ת.א יזמות ח.פ 558229555

7. מפעיל האתר רשאי, בכל עת, לערוך שינויים באתר, בתכניו, במוצריו ובמחיריהם, וכן בתנאי השימוש בו, ללא מתן הודעה מוקדמת למשתמשים. כל שינוי כאמור יהא תקף החל ממועד העלאתו לאתר, ובמקרה כאמור יהיו תנאי עסקאות שהושלמו טרם השינוי כפופות לתנאי השימוש אשר היו בתוקף בעת ביצוע העסקה.

השימוש באתר ורכישת מוצרים

8. האתר מהווה חנות אינטרנטית למכירת מתנות ומוצרים שונים (לעיל ולהלן – “החנות” ו/או “המוצרים”). משתמש המעוניין לרכוש מוצר כלשהו יידרש למלא טופס הזמנה, במסגרתו יידרש המשתמש, בין היתר, למסור פרטים נכונים ומדויקים הנדרשים לביצוע העסקה והקשר עימו לרבות שם, טלפון, כתובת, דוא”ל ואמצעי תשלום (להלן – “הזמנה”). המשתמש מצהיר כי כל הפרטים אותם רשם בהזמנה הם נכונים ומדויקים. ההזמנה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו. מפעיל האתר רשאי, בין היתר, שלא לטפל בהזמנות חלקיות, חסרות או חשודות ככוזבות לפי שיקול דעתו הבלעדי. מילוי טופס הזמנה על-ידי משתמש מהווה גם מתן הרשאה מטעם המשתמש למפעילת האתר להעביר פרטי המשתמש לגורמים הזקוקים למידע כאמור על מנת לבצע ו/או להשלים את העסקה על-פי ההזמנה.

9. תנאי סף לביצוע עסקאות באתר הוא כי המשתמש הוא בן 18 שנים ומעלה, או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשום במרשם המתאים המתנהל על פי דין.

10. טופס ההזמנה יכלול, בין היתר, את הסכום לתשלום וצורת הגבייה. מילוי טופס הזמנה מהווה הזמנת שירות מהאתר. מפעיל האתר איננו מחויב להתקשר עם כל משתמש שמילא הזמנה, ולכל מי שביקש להתקשר כאמור וסורב, לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מפעילת האתר, ו/או מי מטעמה, בשל כך.

11. ביצוע רכישות באתר אפשרי אך ורק באמצעות כרטיס חיוב. על כן, בעצם מילוי טופס הרשמה המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא מחזיק כדין של כרטיס חיוב תקף של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל : מאסטר-קארד, ויזה, אמריקן אקספרס, ורשאי על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקאות באמצעות כרטיס החיוב כאמור ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט. ביצוע התשלום באתר מבוצע בתקן SSL.

12. עצם מילוי טופס הזמנה מהווה גם הצהרה מטעם המשתמש לפיה כרטיס החיוב באמצעותו מבוצעת העסקה שייך למשתמש, או שהוא פועל תחת הרשאה מפורשת מטעם בעל הכרטיס, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי המשתמש מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלוונטי באמצעות הכרטיס, וכי המשתמש הוא בן 18 שנים ומעלה, או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשום במרשם המתאים המתנהל על פי דין.

13. מפעיל האתר אינו מתחייב כי בכל רגע נתון, כי כלל המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר יהיו זמינים. במידה ומסיבה כלשהי, אשר אינה תלויה במשתמש, לא תהיה אפשרות מטעם מפעיל האתר לספק את השירות ו/או המוצר שהזמין המשתמש באופן קבוע ומוחלט, מפעיל האתר מתחייב לבטל את החיוב הכספי בו חויב המשתמש, אם וככל שחויב. מעבר לביטול כאמור והשבת התמורה למשתמש אין ולא תהיה למשתמש כל עילה לקבלת פיצוי נוסף כלשהו.

14. כל משתמש אשר מילא טופס הזמנה, מאשר, כי הוא מעוניין לקבל ממפעיל האתר חומר אינפורמטיבי ופרסומי. חומר כאמור ייחשב בכל מקרה כחומר שהתבקש על ידי המשתמש ולא כחומר שנשלח על ידי מפעילת האתר ללא הזמנה. למשתמש תהיה זכות, בכל עת, להודיע למפעיל האתר במפורש, באמצעות שליחת הודעת דוא”ל לכתובת הדוא”ל של מפעילת האתר, על סירובו לקבל חומר נוסף.

האתר עשוי לכלול, בין היתר, מצביעים וקישורים שונים אל אתרים אחרים או אתרי משנה, שירותים הניתנים באתר או באתרי המשנה ומקורות מידע נוספים, אשר חלקם מועלה לאתר על-ידי גורמים נוספים מלבד מפעילת האתר, או עובדיה (להלן – “הקישורים”). על כן, מפעיל האתר אינו יכול לפקח ו/או לשלוט ו/או לתמוך על או בקישורים או במידע הניתן באמצעותם, ואינו מתחייב כי הקישורים יובילו את המשתמש לאתר פעיל, או לאתרי משנה פעילים.

15. כל משתמש מצהיר, כי לא ישתמש באתר ו/או בשירותים הנמצאים בו כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו מוסרי ו/או אינו בהתאם לתנאי השימוש, וכן מתחייב לא להשתמש באתר באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים. מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של מפעיל האתר על פי כל דין ו/או הסכם, במקרים בהם מפעיל האתר יחשוש כי שימוש של משתמש באתר אינו עולה בקנה אחד עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, מפעיל האתר רשאי (אך לא חייב) להתחקות אחר השימוש אותו יעשה באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, לפי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר, כי הינם נפגעים מפעילות המשתמש, וכן כל פעולה אחרת אשר מפעיל האתר ימצא לנכון. המשתמש מצהיר כי לא יהיה רשאי לפרסם, ו/או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת שימושו באתר.

בעלות וזכויות יוצרים

16. כל זכויות היוצרים באתר לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של מפעיל האתר בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ”ל בלא קבלת הסכמתו המפורשת של מפעיל האתר בכתב ומראש. שמו של מפעיל האתר, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של מפעיל האתר, הינם קניינו הבלעדי.

אבטחת מידע ומדיניות פרטיות

17. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו והוא מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר בה ומשחרר את מפעילת האתר מכל אחריות בעניין זה. בנוסף, המשתמש מסכים לכך, שידוע לו שהוא עלול להינזק מעצם הגלישה באינטרנט, בין עקב נסיבות שבשליטת מפעיל האתר ובין שלא בשליטתו, לרבות טעויות אנוש, וכן ידוע לו שיתכנו תקלות, שיבושים, אובדן מידע, מידע מוטעה, אובדן אפשרות הגלישה, מסכים המשתמש, כי אין מפעיל האתר ו/או צדדים שלישיים הקשורים בה, אחראים בכל צורה שהיא לנזקים אפשריים אלו והמשתמש מתחייב שלא לתבוע ו/או לטעון כנגד מפעיל האתר ו/או צד שלישי בגין תקלות או נזקים אלו, ובכל מקרה, המשתמש מתחייב לשפות את מפעיל האתר על כל הוצאה, נזק או חסר, מכל מין וסוג שהוא, שנגרם לו עקב כך. למען הסר ספק, מפעיל האתר אינו אחראי לכל נזק הנגרם, או העלול להיגרם, כתוצאה של משלוח מידע חסוי, פרטי, או אישי דרך האתר. ידוע למשתמש והוא מסכים כי מפעיל האתר עשוי להפעיל תוכנות הצוברות מידע על פעילותו באתר ומנתחות אותו לצורך התאמה טובה יותר של השירות לצרכיי כלל המשתמשים, והמשתמש מצהיר ומתחייב כי אין לו התנגדות לכך.

כללי :

18. אתרGIFTS&LOVE הינו אתר ברשת האינטרנט, חנות וירטואלית, ומציע ללקוחותיו מכירת מוצרים שונים .

מדיניות שירותים ומחירים

19. סכום מינימום להזמנה באתר הינו מעל 99 ש”ח בלבד.

20. המשלוח יגיע ליעד המבוקש עד 8 שעות מרגע אישור ההזמנה בתנאי שבוצעה בשעות פעילות המוקד הטלפוני : ימים א-ה 9:00 עד 22:00, ימי ו’ ניתן לבצע רכישה און ליין באתר WWW.GIFTSANDLOVE.CO.IL עד שעה לפני כניסת שבת, המארז יסופק ביום ראשון עד השעה 16:00 בצהריים.

21. רכישת תמונת קנבאס/קולאז תסופק עד 72 שעות מרגע אישור ההזמנה בתנאי שבוצעה בשעות פעילות המוקד הטלפוני ימים א-ה 9:00 עד 22:00

22. רוכש אשר ביצע הזמנה ואשר מעוניין לבטל את רכישתו יודיע על כך במידית לחברה באמצעות הטלפון וכן בהודעה בכתב.

23. ביטול העסקה יתאפשר תוך שעה אחת מרגע סליקת כרטיס האשראי בלבד .

24. במקרה של ביטול רכישה רשאית החברה לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם וכן דמי סליקת אשראי אם נגבו.

25. בעת ביטול עסקה עקב אי עמידה בזמני המשלוח שהובטחו ללקוח בעת הרכישה רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה ולא ייגבו דמי ביטול ,כספו של הלקוח יוחזר עד 8 ימי עבודה באמצעות ביטול מול חברת האשראי של הלקוח

26. החזרה או החלפה של מוצרים מוגבלת למוצרים שאינם מתכלים אפשרית תוך 5 ימים מיום קבלת המוצר ובתנאי שניתנה על כך הודעה מראש ובכתב ולא נעשה שימוש במוצר. במקרה של ביטול, המוצר יוחזר באריזתו המקורית ובתנאי שלא נעשה בו כל שימוש ואין בו שום פגם.

27. מוצרי שוקולד,עציצים,פרחי סבון,תמונות קנבס אינם ניתנים להחזרה ו/או החלפה

28. דמי המשלוח אינם כלולים במחיר המוצר

29. במידה וקיים איסוף עצמי הלקוח לא יחויב על עלות דמי משלוח

תשלום בגין השירותים

כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. התמורה בגין השירותים תגבה באמצעות כרטיס האשראי

30. סך התמורה בו יחויב הרוכש מופיע ב”רכוש” או “הסל שלי”. סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב”סל שלי” לא כלול הוצאות משלוח.

31. מדיניות ביטול המוצרים היא עפ”י החוק להגנת הצרכן

תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, תשע"א 0202-
נוסח מלא ומעודכן
0
המאגר המשפטי הישראלי nevo.co.il נבו הוצאה לאור בע"מ
nevo).doc ( תקנות ביטול עסקה \C:\Documents and Settings\liatk\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\LIUK2NXP
תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, תשע"א 0202-
משפט פרטי וכלכלה – מסחר – הגנת הצרכן
משפט פרטי וכלכלה – חיובים – מכר
תוכן ענינים
סעיף 1
הגדרות

סעיף 2
ביטול עסקה

סעיף 3
החזרת התמורה

סעיף 4
אופן החזרת התמורה

סעיף 5
דמי ביטול

סעיף 6
הגבלת זכות הביטול

סעיף 7
תחילה

סעיף 8
תחולה

סעיף 9
הוראת שעה

תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, תשע"א 0202-
נוסח מלא ומעודכן
0
המאגר המשפטי הישראלי nevo.co.il נבו הוצאה לאור בע"מ
nevo).doc ( תקנות ביטול עסקה \C:\Documents and Settings\liatk\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\LIUK2NXP
* תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, תשע"א 0202-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 01 ו ו 73- לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 0890- )להלן – החוק(,
בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך, שר המדע,
שר התרבות והספורט ושר האוצר, בהתייעצות עם הממונה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת אני
מתקין תקנות אלה:
1. בתקנות אלה –
"אריזה מקורית" – חפץ וכל חומר שהוא המשמש את היצרן או היבואן, כעטיפה למוצר
שייצר או ייבא ושאינו מהווה חלק בלתי נפרד מהמוצר ואינו חיוני לצורך השימוש במוצר;
"דמי ביטול" – כהגדרתם בסעיף 01 ה)ד( לחוק;
"טובין" – טובין שהמחיר ששולם בעדם עולה על 02 שקלים חדשים.
2. צרכן רשאי לבטל הסכם בהתאם לפסקאות ) 0( עד ) 3( ובלבד שביטול הסכם לרכישת טובין
יהיה בתנאי שהצרכן יחזירם לעוסק והטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש בידי הצרכן הרוכש;
החזרת הטובין באריזה המקורית תהווה ראיה מספקת לאי-עשיית שימוש בהם –
0( לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרטים 0 עד 6 ו 07- לתוספת – בתוך 01 ימים (
6 ו 07- לתוספת, פתיחת האריזה המקורית , מיום שקיבל את הטובין; לגבי פרטים 0 עד 7
כשלעצמה לא תיחשב שימוש או פגימה בטובין, אלא אם כן יוכח אחרת; חיבור הטובין
לחשמל, גז או מים ייחשב לעניין זה שימוש בטובין;
0( לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרט 3 לתוספת – מיום הרכישה ועד תום שני (
ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה ובלבד שתווית המחיר על הטובין, אם ישנה, לא הוסרה;
7( לרכישת שירות כאמור בפרט 9 ו 8- לתוספת – בתוך 01 ימים מיום עשיית ההסכם (
ובלבד שהביטול ייעשה 01 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות;
1( לרכישת שירות כאמור בפרטים 02 עד 08 לתוספת – בתוך 01 ימים מיום עשיית (
העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב כאמור בסעיף 07 ג)ג( לחוק, לפי
המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה;
0( לרכישת טובין ושירותים כאמור בפרט 02 לתוספת – לרכישת טובין, בתוך 01 ימים (
מיום שקיבל את הטובין ולרכישת שירות, בתוך 01 ימים מיום עשיית העסקה או מיום
מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב כאמור בסעיף 07 ג)ג( לחוק, לפי המאוחר, בין אם הוחל
במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה, ואולם בעסקה שאינה
עסקה מתמשכת כהגדרתה בסעיף 07 ג לחוק, בתוך 01 ימים מיום עשיית העסקה ועד
יומיים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת השירות;
6( לרכישת טובין כאמור בפרט 00 – בתוך 01 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שטרם (
נרשם על שם הצרכן על פי פקודת התעבורה ]נוסח חדש[ )להלן – פקודת התעבורה(;
3( לרכישת טובין כאמור בפרט 00 – מיום הרכישה ועד תום יומיים שלאחריו שאינם ימי (
מנוחה.
3. )א( ביטל הצרכן את הסכם הרכישה, כאמור בתקנה 0, ישיב העוסק לצרכן, בניכוי דמי
הביטול כאמור בתקנה 0 ובכפוף לתקנות משנה )ב( עד )ה(, את מלוא התמורה ששילם או יבטל
את חיובו, ובלבד שהצרכן הציג חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה המעידים על עצם ביצוע
העסקה עם העוסק או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה
ואמצעי התשלום.
. * פורסמו ק"ת תשע"א מס' 6803 מיום 01.8.0202 עמ' 06
תוקנו ק"ת תשע"א: מס' 6889 מיום 9.0.0200 עמ' 810 – תק' תשע"א 0200- ; תחילתן ביום 01.7.0200 . מס' 3206
. מיום 01.3.0200 עמ' 0030 – תק' )מס' 0( תשע"א 0200-
. ק"ת תשע"ב מס' 3212 מיום 00.02.0200 עמ' 06 – תק' תשע"ב 0200-
הגדרות
ביטול עסקה
החזרת התמורה
תק' תשע"ב 2111-
תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, תשע"א 0202-
נוסח מלא ומעודכן
7
המאגר המשפטי הישראלי nevo.co.il נבו הוצאה לאור בע"מ
nevo).doc ( תקנות ביטול עסקה \C:\Documents and Settings\liatk\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\LIUK2NXP
)ב( נדרש הצרכן לרכוש טובין לצורך קבלת שירות, זכאי הצרכן להחזירם לעוסק אף אם
נעשה בהם שימוש ובלבד שלא נפגמו והעוסק ישיב לצרכן את כספו.
)ג( בוצעה בבית הצרכן התקנה של טובין המשמש למתן שירות, ישלם הצרכן לעוסק את
עלות ההתקנה בסכום שלא יעלה על 022 שקלים חדשים.
)ד( ביטל הצרכן עסקה מתמשכת כהגדרתה בסעיף 07 ג לחוק, שהוחל בנתינתה, ישלם
הצרכן את התמורה היחסית בעבור השימוש שעשה בשירות.
)ה( החזרת התמורה תתאפשר אצל העוסק שאצלו נרכש המוצר וכן בכל אחד מסניפי
העוסק או בנקודות המכירה של העוסק; הוראות אלה לא יחולו על זכיין של העוסק ובלבד
שהזכיין הציג, במקום בולט בעסקו הודעה על כך; בתקנת משנה זו, "זכיין" – בעל זכות שימוש
בשם העוסק תוך קיום מערכת עסקית חשבונאית נפרדת.
4. )א( החזרת התמורה, כאמור בתקנה 7, תהיה במועד ביטול העסקה, ככל שניתן או במועד
הקרוב ביותר לכך ולא מאוחר משבעה ימי עסקים ותיעשה באופן אופן שנעשה בו התשלום; היה
התשלום במזומן החזרת התמורה תהיה במזומן או בשיק מזומן; היה התשלום בשיק – אם נפרע
השיק, החזרת התמורה כאמור תהיה בתוך חמישה ימים מהמועד שנפרע; היה התשלום בכרטיס
אשראי, יבטל העוסק את החיוב ואם זוכה חשבונו של העוסק ישיב העוסק לצרכן את הסכום
שזוכה בו במזומן או בשיק מזומן או יודיע לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על ביטול העסקה
וחברת כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן מיידית בסכום החיוב ובלבד שהיה
באפשרותה של חברת כרטיסי האשראי להיפרע מהעוסק בשל העסקה שבוטלה; ואולם לא היה
ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הצרכן כאמור, ישיב העוסק לצרכן את התמורה במזומן או
בשיק מזומן.
)ב( על אף האמור בתקנת משנה )א(, החזרת התמורה, כאמור בתקנה 7 של עסקה
מתמשכת תהיה בכפוף לסעיף 07 ד לחוק; נעשתה העסקה בכרטיס אשראי, יבטל העוסק את החיוב
ואם זוכה חשבונו של העוסק, יודיע העוסק לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על ביטול העסקה
וחברת כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן בסכום החיוב, במועד החיוב העוקב
להודעת הביטול כאמור ובלבד שהיה באפשרותה של חברת כרטיסי האשראי להיפרע מהעוסק
בשל העסקה שבוטלה; ואולם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הצרכן כאמור, ישיב
העוסק לצרכן את התמורה במזומן או בשיק מזומן; נעשתה העסקה באמצעות הרשאה לחיוב
חשבון וחויב חשבון הצרכן, יזכה העוסק את חשבון הצרכן בסכום החיוב.
5. )א( ביטל הצרכן את הסכם הרכישה, כאמור בתקנה 0, רשאי העוסק לגבות מהצרכן דמי
ביטול בשיעור של 0% ממחיר הטובין או מערך השירות או 022 שקלים חדשים לפי הנמוך
מביניהם.
)ב( נעשתה העסקה בכרטיס אשראי והוכיח העוסק לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או
גוף אחר שעמו התקשר העוסק לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו ממנו תשלום בעד סליקת
כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאי העוסק לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנו.
6. )א( זכות הביטול כאמור בתקנות אלה לא תחול לגבי –
0( ריהוט שהורכב בבית הצרכן; (
0( טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות; (
7( טובין שעל פי דין אין להחזירם; (
1( מוצרי מזון; (
0( תרופות ותוספי תזונה; (
6( טובין פסידים; (
; 3( מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה 0880- (
9( טובין הניתנים להחלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם (
המקורית;
8( הלבשה תחתונה לרבות בגדי ים; (
; 02 ( גז, כהגדרתו בחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה(, התשמ"ט 0898- (
00 ( תכשיט שהמחיר ששולם בעדו גבוה מ 7,222- שקלים חדשים, למעט שעונים; (
אופן החזרת התמורה
דמי ביטול
הגבלת זכות הביטול
תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, תשע"א 0202-
נוסח מלא ומעודכן
1
המאגר המשפטי הישראלי nevo.co.il נבו הוצאה לאור בע"מ
nevo).doc ( תקנות ביטול עסקה \C:\Documents and Settings\liatk\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\LIUK2NXP
00 ( שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל לרבות (

)א( טיסת המשך לטיסה שיצאה מישראל והניתנת באמצעות חברת תעופה
אחרת )להלן – טיסת המשך(;
)ב( חבילת נופש מחוץ לישראל, למעט טיסה מחוץ לישראל ואליה, שאינה
טיסת המשך;
ובלבד שהעוסק גילה לצרכן, בטרם ההתקשרות את תנאי ביטול העסקה של נותן
השירות מחוץ לישראל; נטל ההוכחה לעניין פסקה זו מוטל על העוסק; בפסקה זו –
; "מחוץ לישראל" – למעט האזור כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 0830-
"נסיעה" – טיסה, שיט, טיול מאורגן וכיוצא באלה ובשיט, למעט הובלת טובין.
)ב( ביקש הצרכן כי טובין שהזמין יסופקו לו במועד מאוחר משישה חודשים ממועד
העסקה, לא תחול זכות הביטול אם ביקש הצרכן לבטל את העסקה לאחר מועד ההספקה.
)ג( נעשתה עסקה ושולמה התמורה בידי הצרכן בתווי קנייה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי
נטען, לא תחול זכות הביטול על עסקה זו.
7. תחילתן של תקנות אלה 7 חודשים מיום פרסומן.
8. )א( תקנות אלה יחולו גם על טובין ושירותים שניתנו לצרכן במתנה ממי שאינו העוסק
)בתקנה זו – המתנה(, ובלבד שהצרכן הציג לעוסק פתק החלפה המעיד על עצם ביצוע העסקה עם
העוסק או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.
)ב( שולמה המתנה במזומן, תהיה החזרת התמורה במזומן או בשיק מזומן; שולמה
המתנה בשיק – אם נפרע השיק, החזרת התמורה כאמור תהיה במזומן או בשיק מזומן בתוך
חמישה ימי עסקים ואם לא נפרע, החזרת התמורה תהיה בתוך חמישה ימים מהמועד שנפרע;
שולמה המתנה בכרטיס אשראי, החזרת התמורה תהיה במזומן ובלבד שחשבון הצרכן רוכש
המתנה, חויב; בתקנה זו "טובין" – לרבות שובר מתנה ולמעט תווי קנייה.
9. בתקופה שעד יום י"ט בטבת התשע"ג ) 0 בינואר 0207 ( יראו כאילו על אף האמור בתקנה
7(, לעניין פרט ) 9( בתוספת, צרכן רשאי לבטל הסכם לרכישת שירות המנוי בפרט האמור בתוך (0
01 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 09 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם
למועד תחילת השירות.
תוספת
) )תקנה 0
0( ריהוט; (
0( ציוד לבית ולגן, ולמעט כלי אוכל לא ארוזים; (
7( מכשיר חשמלי ומכשיר אלקטרוני לרבות ציוד קצה כהגדרתו בחוק התקשורת )בזק (
ושידורים(, התשמ"ב 0890- )להלן – חוק התקשורת(;
1( טובין, הארוז באריזתו המקורית ובלבד שאריזתו לא נפתחה על ידי הצרכן; (
0( טובין שהזמין הצרכן וטרם סופק לו, אף אם בגלל שאזל מהמלאי ויש צורך לייצרו או (
להזמינו ובלבד שהייצור או ההזמנה אינם לפי מידות או דרישות מיוחדות של הצרכן;
6( מטהר מים ומיתקן למים מינרליים; (
3( ביגוד והנעלה; (
9( שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי למעט אם הם מתבצעים במלואם מחוץ לישראל (
כאמור בתקנה 6)א() 00 (; בפסקה זו, "מחוץ לישראל" ו"נסיעה" – כהגדרתם בתקנה
;) 6)א() 00
8( חוגים וקורסים למעט קורס כהגדרתו בחוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים, התשס"ט- (
;0229
02 ( שירותי קוסמטיקה ואסתטיקה, לרבות טיפולי הסרת שיער; (
תחילה
תחולה
הוראת שעה
תק' תשע"ב 2111-
תק' תשע"ב 2111-
תק' תשע"ב 2111-
תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, תשע"א 0202-
נוסח מלא ומעודכן
0
המאגר המשפטי הישראלי nevo.co.il נבו הוצאה לאור בע"מ
nevo).doc ( תקנות ביטול עסקה \C:\Documents and Settings\liatk\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\LIUK2NXP
00 ( עסקת נופש ארוך טווח; בפרט זה, "עסקת נופש ארוך טווח" – עסקה הנמשכת על פני (
תקופה העולה על שנה, שבה צרכן, תמורת תשלום, מקבל בעיקר את הזכות לקבל הנחות
או הטבות בקשר ללינה, נוסף על השירותים האחרים, כגון נסיעה או בלעדיהם;
00 ( חברות או מנוי במועדון הנחות; (
07 ( שירותים הניתנים על ידי בעל רישיון כללי או רישיון כללי ייחודי למתן שירותי בזק פנים- (
ארציים נייחים, כהגדרתם בחוק התקשורת;
01 ( שירותים הניתנים על דיי בעל רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית, (
כמשמעותם בסעיף 1)א 0( לחוק התקשורת;
00 ( שירותים הניתנים על ידי בעל רישיון מיוחד או היתר כללי למתן שירותי גישה לאינטרנט, (
שניתן לפי סעיף 1 ו 1- א 0 לחוק התקשורת;
06 ( שירותים הניתנים על ידי בעל רישיון לשידורי כהגדרתו בחוק התקשורת; (
03 ( חברות או מינוי במועדון כושר או מועדון בריאות )ספא(; (
09 ( חברות או מינוי במועדון היכרות ושידוכים; (
08 ( מינוי להגרלות והימורים; (
02 ( טובין ושירותים הנמכרים במסגרת אירוע הצגה; בפסקה זו, "אירוע הצגה" – אירוע שבו (
העוסק מזמין צרכנים, לרבות באמצעי פיתוי כגון מתנה וזכייה, כדי להציג טובין או
שירותים שהוא מעוניין למכור;
00 ( רכב כהגדרתו בפקודת התעבורה שהוא רכב חדש שנרכש מיבואן; (
00 ( תכשיט שהמחיר ששולם בעדו אינו עולה על 7,222 שקלים חדשים; (
07 ( שעונים. (
י"ג באלול התש"ע ) 07 באוגוסט 0202 ( בנימין )פואד( בן אליעזר
שר התעשייה המסחר והתעסוקה
הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן